Valipac

“SAMEN WERKEN AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE”

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake…

  • het verzamelen van informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die op de markt worden gebracht.
  • het verzamelen van informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd.
  • het vergelijken van deze gegevens onderling om het totale recyclagepercentage te berekenen.
  • Het delen van de geglobaliseerde gegevens aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Voor meer informatie:

https://www.valipac.be

Stuur ons een bericht