Bebat

“SAMEN RECYCLEREN, BETER VOOR DE NATUUR”

Bebat geeft al meer dan 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen ze eruit zodat deze opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden. Alle andere stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Bebat is een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en streeft ernaar om - samen met ons - steeds meer en beter te recycleren.

Als producent/invoerder van op de Belgische markt gebrachte batterijen, of apparaten die werken op basis van batterijen, bent u onder meer verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking ervan.


Voor meer informatie:

https://www.bebat.be

Stuur ons een bericht